Tag Archives: โบนัส

ระบบโบนัสใหม่ใน Fun88

คำถาม: ระบบโบนัสแบบใหม่คืออะไร คำตอบ: เป็นการพัฒนาใหม่ทั้งหมดจากระบบโบนัสเดิม ซึ่งมีทางเลือกมากขึ้นให้กับสมาชิกในด้านโปรโมชั่น คำถาม: ระบบโบนัสแบบใหม่จะเริ่มใช้เมื่อใด คำตอบ: ระบบโบนัสใหม่จะเริ่มใช้ใน วันที่ 1 มกราคม 2556 คำถาม: ระบบโบนัสใหม่และระบบเดิมมีความแตกต่างกันอย่างไร คำตอบ: ระบบโบนัสใหม่ เมื่อสมาชิกสมัครรับโบนัสสำเร็จ สมาชิกจะต้องทำตามข้อกำหนดของโบนัสให้สำเร็จ เพื่อที่จะได้รับโบนัส เมื่อเงินโบนัสได้โอนเข้าสู่บัญชีของสมาชิก สามารถถอนเงินได้ในทันที ก่อนการหมุนเวียนตามกำหนดโบนัสจะมีการล็อค ในการขอรับโบนัสเพิ่ม เงินโบนัสจะไม่นับรวมในการทำรายการ หากไม่สามารถหมุนเวียนเงินได้ตามกำหนด โบนัสจะสิ้นสุดตามเวลากำหนด ดังนั้น สมาชิกจะต้องทำการหมุนเวียนภายในช่วงที่เวลากำหนด เมื่อโบนัสสิ้นสุดตามกำหนดเวลาจะถือว่าโบนัสนั้นเป็นโมฆะ ตัวอย่าง :สมาชิกสมัครรับโบนัสเกมส์กีฬา 20% โดยทำการฝากเงิน 1,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น. สมาชิกจะได้สิทธิ์รับโบนัส 200 บาท และต้องทำการหมุนเวียน 10 เท่า ของจำนวนเงินฝากและเงินโบนัส ในเวลา 30 วัน ดังนั้น สมาชิกจะต้องทำการหมุนเวียนเงินฝาก… Read More »